HÒA TUẤN

Chào mừng đến với Bao Bì Chai Nhựa!
sản phẩm NỔI BẬT

Cách Thức Hoạt Động

Thuốc lá điện tử có hai phần -thân điếu thuốc (kết hợp giửa hộp mực
+ atomiser) và pin. Quyền hạn pin atomiser nóng và chất
nicotine lỏng, sau đó có thể được đẩy ra khi một phần
của hơi nước vô hại, tạo ra một cảm giác hút
thuốc thực tế. Tất cả không có bất kỳ tác hại
của thuốc, tro hay hút thuốc lá.

Phụ Kiện

Cung cấp đầy đủ các phụ kiện, bao gồm cả một pin đầu màu xanh, sạc trong xe và nhiều hơn nữa...

  • Brand Logo
  • Brand Logo
  • Brand Logo
  • Brand Logo
  • Brand Logo