TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Nhựa Hòa Tuấn

TẦM NHÌN

_________

Với hơn 10 năm kinh nghiệm sản xuất nhựa cùng nguồn nhân lực trẻ, nhiệt huyết. Chúng tôi tin tưởng rằng 05 năm tới Nhựa Hòa Tuấn sẽ trở thành một trong những nhà cung cấp Nhựa hàng đầu tại Việt Nam.

Nhựa Hòa Tuấn

SỨ MỆNH

_________

Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm Chất lượng – Uy tín. Luôn luôn cải tiến chất lượng, dịch vụ nhằm mang đến cho đối tác sự hài lòng tuyệt đối. Tạo ra giá trị cho xã hội, ổn định đời sống cán bộ, công nhân viên.

0938827168
0938827168